KULTURMILJØER / PUMPESTATIONEN I MARREBÆK

PUMPESTATIONEN I MARREBÆK

Bøtø Nor Gamle Pumpestation
- et arbejdende landvindingsmuseum


Pumpestationen blev opført i 1871 i forbindelse med etableringen af et 19 km langt dige langs Østersøen og den efterfølgende afvanding af det bagvedliggende store område, Bøtø Nor. Vandet blev her løftet op i Marrebækkanalen ved hjælp af en vandsnegl, og som trækkraft anvendtes såvel vindmølle som dampmaskine.

Den gamle pumpestation blev taget ud af drift i 1967, men er bevaret som et arbejdende landvindingsmuseum. Den blev fredet i 1970. Dampmaskinen fra 1901 med tilhørende vandsnegl er stadig funktionsdygtig.
 
Den nye pumpestation, som drives af elektriske pumper, ligger ved siden af den gamle.
 
Læs mere om pumpestationen HER
 
Adresse: Møllesøvej 2, 4873 Væggerløse.
Johnny Madsen  | Tlf.: 25 18 09 20