KULTURMILJØER / MAJBØLLE MØLLE

MAJBØLLE MØLLE

Der har været mølle ved Majbølle i mange år. Første gang en mølle omtales er i 1612.
 
Den mølle, vi ser i dag, er opført år 1896 og er en hollandsk vindmølle med galleri bygget som kornmølle. Møllen var i drift til 1944.
 
Undermøllen er grundmuret med gennemkørsel, og overmøllen er ottekantet i træ beklædt med spån. Møllens Hat er løgformet og ligeledes beklædt med spåner. Vingerne har hækværk til sejl.
 
I dag er Majbølle Mølle et udflugtsmål, forsamlingshus og museum. Du kan læse mere HER
Johnny Madsen  | Tlf.: 25 18 09 20